Servicii

Syndex Romania oferă următoarele servicii sindicatelor din România:

Servicii de formare sindicală și economică pentru sindicatele locale si federaţii privind subiecte precum:

 • Analiza economică, financiară și socială în interesul salariaților
 • Drepturile şi rolul sindicatelor în procesul de informare și consultare. În acest sens a fost dezvoltat un ghid practic de negociere sindicală, care este utilizat în cadrul formărilor

 

Expertiză pentru sindicatele locale:

 • Analiza conturilor și a strategiei întreprinderii pentru a oferi suport în negocierea salarială
 • Analiza economică în vederea identificării soluțiilor pentru păstrarea locurilor de muncă în cazurile de restructurare (în baza legii şi a informaţiilor primite în cadrul procedurilor de informare și consultare)
 • Analiza de risc privind fuziunile, achiziţiile, privatizările (în baza legii şi a informaţiilor primite în cadrul procedurilor de informare și consultare)
 • Elaborarea dosarelor de competențe colective a siturilor, în cazul reindustrializării acestora (CV al sitului).

 

Servicii de comunicare prin mijloace precum:

 • Newsletter dedicat sindicatelor, cu informații privind principalele evenimente din lumea sindicală și principalele știri economice care afectează salariații
 • Site-ul Syndex România – www.syndex.ro

 

Studii sectoriale și macroeconomice pentru federaţii:

 • Studii la nivel de ramură, respectiv studii macro-economice, pentru a clarifica situația pieței și a anticipa evoluția activității întreprinderilor din ramură.
 • Studii de tip „observator” pentru salariile, puterea de cumpărare sau condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor (pe baza chestionarelor și a informațiilor economice disponibile).

 

Susţinerea reprezentanţilor români în dialogul social european:

 • Formare sindicală privind participarea reprezentanților români în Comitetele Europene de Întreprindere
 • Panel de discuții intersectoriale între reprezentanții români în Comitetele Europene de Întreprindere, pe subiecte precum dificultățile întâmpinate la nivel de CEÎ, cele mai bune practici și propuneri de îmbunătățire a situației existente.

 

O abordare a comparabilității în ceea ce privește nivelul de trai între țările U.E.

Compararea nivelului de trai al salariaților trebuie să fie în centrul problematicii responsabilității sociale a companiilor multinaționale.
Syndex a elaborat o metodologie și indicatori de comparație a nivelului de trai al salariaților ținând cont de mai mulți factori:

 • Problematica calității bunurilor și serviciilor;
 • Accesul la produse și servicii;
 • Măsurarea capacității de a satisface nevoile de consum, pe baza modelelor de consum din fiecare țară (de exemplu, cheltuielile de încălzire iarna în România joacă un rol mult mai important decât în Italia sau Spania);
 • Definiția coșului de cumpărături echivalent pentru țările supuse comparației.

Asemenea studii au fost realizate de Syndex pentru Comitetele Europene de Întreprindere ale grupurilor industriale, care sunt platformele potrivite pentru inițierea unor asemenea demersuri.
 

Expertiză? În ce scop?

Legislația europeană și cele mai bune practici confirmă dreptul sindicatelor de a fi asistate de experți independenți. Dreptul la expertiză este strâns legat de dreptul la informare și consultare. Acest drept este garantat de legislația europeană și implementat în țările membre. În mod normal costul expertizei este suportat de angajator. În dialogul social european recursul la expert este un pas indispensabil în comunicarea dintre reprezentanții lucrătorilor și angajatori. Expertiza le ofertă sindicatelor posibilitatea de a formula opinii bazate pe argumente solide. Liderii sindicali trebuie să-și formuleze opiniile având în vedere responsabilitățile ce le revin. Dreptul sindicatelor de a beneficia de serviciile unui expert le oferă egalitate în discuțiile cu angajatorul. În acest fel se asigură un dialog social bazat pe fapte și argumente solide.