Asistenţă pentru sindicate

Specializările noastre

Syndex contribuie la îmbunătățirea cadrului legislativ european cu privire la dreptul de informare-consultare al reprezentanților salariaților.

Toate activitățile prestate de noi respectă dreptul la confidențialitate.

 • Asistență în procesul de informare – consultare pentru numeroase CEÎ: stagii de formare, expertize;
 • Asistență și sprijin în cadrul negocierilor purtate de organizațiile sindicale ale întreprinderilor și filialelor europene;
 • Asistență și sprijin în cadrul negocierilor purtate între organizațiile sindicale și autoritățile publice: studii pentru planurile de acțiune, diagnostic strategic;
 • Asistență pentru comitetele sectoriale de dialog social la nivel european.

Domeniile noastre de activitate

 • Diagnostic economic și strategic
 • Previziuni
 • Restructurare
 • Planuri sociale
 • Soluții alternative
 • Politici de remunerare
 • Modalități de asociere a veniturilor salariaților la rezultatele companiei
 • Politică industrială
 • Dezvoltare teritorială
 • Subcontractare
 • Formare profesională
 • Siguranța și sănătatea muncii, condiții de muncă
 • Discriminare profesională
 • Egalitatea între femei și bărbați
 • Dezvoltare durabilă
 • Responsabilitate socială și în domeniul mediului