Statistici

Salariul real

Salariul reprezintă un instrument puternic în negocierile colective. Salariul real arată nu doar modul în care inflația a impactat puterea de cumpărare a salariaților, ci ci oferă și o bază comparabilă în timp a evoluției remunerației angajaților. În tabelul de mai jos puteți regăsi evoluția acestuia atât în termeni abosluți cât și relativi față de anul de referință.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Salariul real (RON) 1.064 1.086 1.042 1.033 1.049 1.057 1.100 1.199
Evoluția salariului real 100% 102% 96% 99% 102% 101% 104% 109%
Rata inflației (%) 7,9% 5,6% 6,1% 5,8% 3,3% 4,0% 1,1% -0,6%
Date macroecomice

Bunăstarea populației și implicit a salariaților este direct legată de evoluția economiei. Aceasta reflectă în același timp și modul în care salariații performează și valoare adăugată pe care o aduc aceștia. În continuare vă prezentăm câțiva indicatori-cheie care pot fi utilizați de către sindicate și reprezentanții salariaților în negocierile colective dar și în cadrul procesului de informare-consultare.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB (mld. EUR) 139,7 118,2 124,4 131,3 132,0 140,6 149,5 159,8
Evoluția PIB (%) 7,3% -6,6% -1,1% 2,3% 0,7% 3,5% 3,0% 3,7%
Investiții străine directe
(ISD, mln. EUR)
9.496 3.357 2.263 1.700 2.489 2.712 2.421 3.035
Nr. mediu de salariați (mii) 4.806,0 4.594,6 4.238,1 4.161,8 4.291,9 4.364,7 4.420,3 4.545,3
Rata șomajului (%) 5,6% 6,5% 7,0% 7,2% 6,8% 7,1% 6,8% 6,9%
Salariul net pe sector

Prezentul tabel prezintă salariul mediu înregistrat la nivelul fiecărei industrii pe ultimii trei ani.

2013 2014 2015 2015/2014
Agricultură, silvicultură și pescuit 1.204 1.314 1.448 10%
Industria extractivă 2.997 3.368 3.497 4%
Industria prelucrătoare 1.498 1.594 1.732 9%
Industria alimentară 1.034 1.131 1.254 11%
Fabricarea băuturilor 1.972 1.958 2.132 9%
Fabricarea produselor din tutun 3.827 4.191 4.223 1%
Fabricarea produselor textile 1.287 1.376 1.420 3%
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1.012 1.089 1.188 9%
Fabricarea articolelor din piele 1.093 1.131 1.277 13%
Prelucrarea lemnului 1.088 1.179 1.292 10%
Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 1.546 1.600 1.744 9%
Tiparire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor 1.544 1.639 1.791 9%
Fabricarea produselor de cocserie; prelucrarea țițeiului 3.535 4.025 4.407 9%
Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 1.930 1.990 2.140 8%
Fabricarea produselor farmaceutice 2.535 2.696 2.798 4%
Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 1.644 1.697 1.861 10%
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 1.644 1.746 1.844 6%
Industria metalurgică 2.060 2.161 2.305 7%
Industria produselor din metal 1.490 1.583 1.752 11%
Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice 2.060 2.102 2.246 7%
Fabricarea echipamentelor electrice 1.648 1.715 1.884 10%
Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente 1.805 1.990 2.154 8%
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 1.977 2.072 2.221 7%
Fabricarea altor mijloace de transport 2.256 2.339 2.396 2%
Fabricarea de mobilă 1.082 1.134 1.273 12%
Alte activități industriale 1.177 1.259 1.399 11%
Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor 1.752 1.894 1.919 1%
Energie electrică și termică, gaze și apă caldă 2.907 3.043 3.080 1%
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor 1.444 1.515 1.595 5%
Construcții 1.289 1.281 1.366 7%
Comerț cu ridicata și amănuntul 1.414 1.536 1.636 6%
Transport și depozitare 1.686 1.757 1.902 8%
Hoteluri și restaurante 878 993 1.053 6%
Informații și comunicații 3.029 3.267 3.732 14%
Intermedieri financiare și asigurări 3.786 3.859 4.125 7%
Tranzacții imobiliare 1.572 1.479 1.570 6%
Activități profesionale, științifice și tehnice 2.575 2.620 2.837 8%
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1.111 1.255 1.428 14%
Administrație publică și apărare 2.273 2.347 2.554 9%
Învățământ 1.477 1.492 1.640 10%
Sănătate și Asistență Socială 1.456 1.495 1.658 11%
Activități de spectacole, culturale și recreative 1.250 1.288 1.394 8%
Alte activități de servicii 1.015 1.169 1.339 14%
Informații pe sectoare

Pentru a afla informații detaliate privind evoluția unor indicatori cheie ai industriei în care activați vă rugăm să selectați