Situaţia salariaţilor din România

Studiul “Situația salariaților din România” este destinat în special partenerilor sindicali și reprezentanților salariaților cu care Syndex România colaborează începând cu anul 2010 și cărora le mulțumește pentru eforturile pe care le depun zilnic pentru îmbunătățirea situației salariaților din România.
Studiul urmărește piața muncii în contextul macroeconomic european și național și încearcă să observe trend-uri, să sublineze problematicile cu care se confruntă salariații, dar să ofere și o imagine cât mai fidelă și obiectivă a relațiilor de muncă, precum și să analizeze evoluții și transformări la nivel sectorial și național.